Viimsi Kunstikooli õppekavad

You are here:

Kunstigrupp

Eelkursus

Sissejuhatus kunsti vabarühm

Sissejuhatus kunsti I aste

Teejuht kunstis II aste

Põhikursus

Lisakursus

Ehtekunst

Fotograafia

Digikunst

Graafika

Modellijoonistamine

Keraamika


1) Kunstigrupi (eelkool kuni 7a) eesmärk on mängulis- kunstiliste tegevuste kaudu lapse vanusele vastava loomingulise võimekuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

2) Eelkursuse (7–10a) ülesandeks on suunata õpilasi mängult õppimisele ning arendada laste esmaseid kunstioskusi ja -teadmisi valmistades neid ette kunstialasteks õpinguteks algkursusel.

3) Algkursuse „Sissejuhatus kunsti“ (11–13a) ülesandeks on raskemate kunstialaste põhitõdede õppimine, tehnikate ja väljendusvahenditega tutvumine ning mängulise fantaasia ergutamine.

4) Põhikursuse „Teejuht kunstis“ (14–16a) ülesandeks on klassikalise kunstitehnika ettevalmistus ja õpilase toetamine tänapäevases kunstikeskkonnas.

5) Süvakursuse „Mina ja kunst“ (17–19a) ülesandeks on süvendatult akadeemiliste teadmiste õpetamine ning õppuri kunstialase väljundi toetamine tänapäevases kunstimaailmas. (Koostamisel)

6) Stuudiokursus (lisa-aasta) mõeldud nendele, kes peale Viimsi Kunstikooli „Mina ja kunst“ kursuse lõpetamist soovivad end enne kõrgkooli astumist kunstialal vormis hoida, kindlat tehnikat harjutada või porfooliot koostada.


Sisseastumiskatsed Viimsi Kunstikooli süvaõppe esimesse astmesse (vanus alates 10) toimuvad 8. ja 9. mail. Katsed 8. mail toimuvad ruumis 308 kell 15.15–17.30 ja 9. mail ruumis 204 kell 14.30–16.30.

Süvaõppe teise astmesse soovijatele (vanuses alates 13) palume tuua oma portfoolio 26. maiks hilisemalt 18.00 ruumi 204.

Info: erle.meresmaa@viimsikunst.edu.ee