Hoolekogu

You are here:

Viimsi Teaduskooli 2023/2024 õppeaasta hoolekogu koosseis on järgmine:

  • Ave Kang – vanemata esindaja
  • Annely Rennit – vanemate esindaja
  • Marek Gordejev – õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajate esindaja
  • Geron Alexander Grant – õppurite esindaja
  • Katrin Markii – Viimsi Vallavalitsuse esindaja
  • Maiu Plumer – Viimsi Vallavalitsuse asendusliige
  • Martin Reim – Viimsi Vallavolikogu esindaja
  • Tanel Veske – kooli toetavate organisatsioonide esindaja, Ericsson Eesti AS

Hoolekogu protokollid on leitavad järgmiselt lingilt.