Hoolekogu

You are here:

Viimsi Muusikakooli hoolekogu koosseis (Viimsi Vallavalitsuse korraldus 30. november 2023 nr 381):

  • Lastevanemate esindajad: Helen Lepa, Marko Laving ja Villem Keerdo
  • Õppe-ja kasvatustööga seotud koolitöötajate esindaja: Jekaterina Tšernõševa
  • Õppurite esindaja: Laura-Lisett Lugu
  • Viimsi Vallavolikogu esindaja: Antoon Hubert Van Rens
  • Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Katrin Markii, asendusliige Maiu Plumer
  • Kooli toetavate organisatsioonide esindaja: Mari Poll-Novakovic (Eesti Muusika- ja Teatriakateemia lektor)

Võta ühendust hoolekogu esimehega e-posti teel – vm-hoolekogu@viimsimuusika.ee

Protokollid: