Hoolekogu

You are here:

Viimsi Muusikakooli hoolekogu koosseis (Viimsi Vallavalitsuse korraldus 16. november 2022 nr 512):

  • Lastevanemate esindajad: Marge Meerits, Helen Tamm, Jelena Korotõtš, Gea Radik
  • Õppe-ja kasvatustööga seotud töötajate esindaja: Kaisa Laasik
  • Õppurite esindaja: Laura-Lisett Lugu
  • Viimsi Vallavolikogu esindaja: Raul-Stig Rästa
  • Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer

Võta ühendust hoolekogu esimehega e-posti teel – vm-hoolekogu@viimsimuusika.ee

Protokollid:

Viimsi hoolegu protokoll 09.02.2023

Viimsi hoolekogu protokoll 27.06.2023

Viimsi hoolekogu protokoll 25.09.2023