Õppekavad

You are here:

Tutvu kõikide õppekavadega täpsemalt Eesti Hariduse Infosüsteemis. Küsimuste korral võtta ühendust õppejuhiga – katre.korts@viimsimuusika.ee

 

Viimsi Muusikakoolis toimub õppimine õppeastmete kaupa:

EELKOOL – ülesandeks on toetada noore üldist arengut läbi muusikalise tegevuse, suunata noori mängult õppimisele ja arendada nende muusikalisi võimeid ja oskusi ning valmistuda Kooli noorema astme vastuvõtukatseteks.

I – IV klass õppekava – Siin on võimalik õppida vaid klassikalise muusika suunal. Kooli noorema astme ülesandeks on õppuri võimete kavakindel arendamine, põhioskuste ja -teadmiste andmine nende poolt valitud erialal, õpioskuste kujundamine ja vajalike teadmiste ja oskuste saavutamine vanemasse astmesse üleviimiseks.

V – VII klass õppekava – Kooli vanemas astmes jagunev klassikaline suund kaheks: põhiõpe ja huviõpe – ning juurde tuleb rütmimuusika suund.

Klassikalise ja rütmimuusika osakonna põhiõppe ülesandeks on jätkata õppuri võimete kavakindlat arendamist, eesmärgiga suunata õppurit professionaalsele töösse suhtumisele ja teadlikuma enesearendamise vajaduse tajumisele. Arendada õppuri loovust ja tehnilisi oskusi tema poolt valitud erialal muusikahariduse jätkamiseks ka pärast muusikakooli lõpetamist.

Klassikalise osakonna huviõppe ülesandeks on anda õppurile üldise muusikalise hariduse ning piisava ettevalmistuse edaspidi pillimänguga harrastajana jätkamiseks. Huviõppes on õppetundide maht väiksem kui põhiõppes.

 

 

Klassikalisel suunal on võimalik õppida järgmistel erialadel:

 • Flööt
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Trompet
 • Tromboon
 • Tuuba
 • Akordion
 • Klaver
 • Kitarr
 • Löökpillid
 • Viiul
 • Tšello
 • Kontrabass

 

Rütmimuusika suunal (alates V klassist) on võimalik õppida järgmistel erialadel:

 • Laulmine
 • Elektrikitarr
 • Basskitarr
 • Trummikomplekt
 • Klaver

 

Küsimuste korral võtta ühendust õppejuhiga – katre.korts@viimsimuusika.ee