Õpilaste vastuvõtt

You are here:

Tule Viimsi Muusikakooli RÜTMIMUUSIKAOSAKONDA!

Vastuvõtukatsed toimuvad 22.10.2023 vahemikus 11:00-13:00. Registreerimine katsetele on lõppenud.

Lisainfo: katre.korts@viimsimuusika.ee (Viimsi Muusikakooli õppejuht)

Viimsi Muusikakooli RÜTMIMUUSIKAOSAKONDA võetakse vastu õpilasi vastuvõtukatsetega. Katsetele on võimalik tulla noortel alates 11. eluaastast seisuga 01.10.2023 (tavakooli 5. klassist). Soovituslik on eelnev muusikaline haridus (noodi tundmine) ja huviringi kogemus oma instrumendiga.

Vastuvõtukatsed toimuvad Viimsi kultuuri- ja hariduskeskuses Artium, Viimsi Muusikakooli ruumides (klass 005) Randvere tee 20, Viimsi vald.

Rütmimuusikaosakonnas on võimalik õppida järgmistel erialadel:

  • Laulmine
  • Kitarr
  • Basskitarr
  • Trummid
  • Saksofon
  • Klarnet
  • Klaver

Vastuvõtukatse koosneb järgmistest osadest:

Katsete I osa

  • Ette valmistada kuni kaks eriilmelist muusikapala – miinimum 1 minut esitada.
  • Palasid võib esitada fonogrammiga, ise saates, oma saatjaga või ka kooli pakutava pianistiga. Sel juhul noodid palume eelnevalt edastada pdf-formaadis.
  • Trummi õpilastel palume mängida mõned rütmid mida juba teab ja noodist mängida soolotrummil 8 takti.

NB! Ära muretse, kui ei tunne veel akordimärke – selleks sa õppima ju tuledki! Proovi kuulmise järgi aimata mõnd tuntud pala.

Katsete II osa

Komisjon võib vajadusel kandidaadiga läbi viia ka muusikalise kuulmise katse (meloodia imiteerimine pillil/häälel, rütmi järele koputamine, duur ja moll kolmkõlade tundmine)
Vastuvõtukatsel hinnatakse noore muusikalisi eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu.