Õppemaks

You are here:

Õppetasu

Viimsi kunstikoolis on õppimine tasuline. Õppetasu maksmise periood on septembrist kuni maini. Õppetasu arvestatakse kohatasupõhiselt, mis tähendab, et riigipühad või koolivaheajad õppetasu suurust ei mõjuta.

Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 373 alusel on Viimsi kunstikoolis alates 1. jaanuarist 2024 järgmised õppetasud:

Huviringi
nimetus

1.
jaanuari seisuga on õppur ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem*
rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla või Tallinna elanikud

1.
jaanuari seisuga on õppur ja tema üks vanem rahvastikuregistri andmetel
Viimsi valla elanik

Õppur ja
tema vanemad ei ole 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud

eelkool,
kunstigrupp, algkursus „Sissejuhatus kunsti“

29

58

288

põhikursus, põhiõpe
„Mina ja kunst, süvaõpe „Teejuht kunstis“, üheaastased õppekavad (ehtekunst,
fotograafia, graafika, modelli joonistamine, keraamika, maalikunst, digikunst)

43

86

288

täiskasvanud õppuri
stuudiokursus (IT-disain/digikunst, maalikunst, keraamika, fotograafia,
modelli joonistamine, graafika)

75

75

288


Ühekordse teenuse tasu:

proovitund rühmas (90 minutit) – 38 eurot kord; 
individuaaltund (90 minutit) – 75 eurot kord.

* Üksikvanemana on Viimsi vallas määratletud inimene, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus). 


Õppetasu soodustus

Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;
2) õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;
3) õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

Õppetasu soodustus Viimsi vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

1) 10% pere vanuselt teisele õppurile;
2) 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;
3) 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi vallavalitsuse ees.

 

Õppetasu soodustuse saamiseks eraldi taotlust ei ole vaja esitada.

Loe täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112023013


Viimsi huvikoolidesse õppima 
asumise, huvikoolis lahkumise või üksikvanema taotluse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/viimsi/lapsevanemale/?


Viimsi vallavalitsus esitab 
hallatavate huvikoolide arveid jooksva kuu 5. kuupäeva seisuga.

Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab avalduse huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.