Õppemaks

You are here:

Õppemaks ja pilliüür

Huviharidus on kallis ning praegusel hetkel ei toeta selle võimaldamist ka riik. Sellest tulenevalt katab kõik kooli kulud kas omavalitsus või lapsevanem. Viimsi Muusikakooli õpilaskoha maksumusest hüvitab lapsevanem läbi õppetasu keskmiselt 12%, ülejäänud 88% kaetakse Viimsi valla eelarvest. Huvikooli pidamisega investeerib Viimsi vald lapse tulevikku ning teadvustab ja peab oluliseks noorsootööd ning haridust tervikuna.

Õppetasu

Õppetasu makstakse terve õppeperioodi eest (september kuni mai). Õppetasu on kohatasu, see tähendab, et ärajäänud tundide eest õppetasu ei vähendata (koolivaheajad, riigipühad jms). Suvisel koolivaheajal õppetasu ei arvestata. Õppetasu ja pilliüür tuleb maksta Viimsi Vallavalitsuse arvele vastavalt raamatupidamisest laekunud arvele.

Õppe kuutasu suurus Viimsi Muusikakoolis on järgmine (alates 01.10.2022):

  • huvi- ja vabaõppe õppekavadel : 50 EUR kuus
  • põhiõppe õppekaval : 55 EUR kuus
  • eelkooli õppekaval : 25 EUR kuus
  • eelkool koos pilliõppega : 50 EUR kuus
  • täiskasvanutele (alates 20 eluaastast) : 150 EUR kuus 

Pillirent

Pillirenti peavad tasuma need õpilased, kes kasutavad Viimsi Muusikakooli poolt väljastatud pille. Muusikainstrumendi rentimise kohta sõlmitakse alati kooli ja kasutaja vahel leping. Pillirendi tasu lisatakse õppemaksule igakuiselt (k.a suvekuudel).

Õppetasu (ja pillirendi) tasumine toimub ülekandega vastavalt vallavalitsuse esitatud arvele.
(soovitav on sõlmida otsekorraldus, et maksed alati õigeks ajaks laekuksid)

Viimsi Muusikakool tänab kõiki, kes on tasunud õppetasu õigeaegselt.