Marek Gordejev

You are here:

Marekul on bioloogiaalane kõrgharidus ning omandab parasjagu molekulaarse biokeemia ja ökoloogia magistrikraadi. Viimsi Teaduskoolis õpetab Marek erinevaid loodusteadustega seonduvaid huvialasid ning viib läbi üldhariduskoolidele suunatud teadustunde. Marek on suutnud kõik oma huvid siduda tööga.