III kooliastme teadustunnid

You are here:
 • Lahused ja ainete tihedused
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Erinevate tihedustega lahuste valmistamine,
  tiheduse torni valmistamine. Tiheduste arvutamine.

 • Kala anatoomia
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Kala siseelunditega tutvumine teoorias ja praktikas.
  Kala lahkamine.

 • Vetikad
  120 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Mikro- ja makrovetikatega
  tutvumine, korjamine Haabneeme rannas, laboris proovide uurimine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Sammaltaimed
  90 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Sammaltaimede peamiste
  tunnustega tutvumine, sammaltaimede uurimine mikroskoobiga.

 • Taime- ja loomaraku ehitus ja talitus
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Looma- ja taimeraku organellidega tutvumine, mitmekesisuse uurimine ja peamiste erinevuste otsimine mikroskoopia abil.

 • Õistaimede organid ja koed
  90 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Erinevate õistaimede perekondadega tutvumine, õistaimede prepareerimine, kaardistamine ja mikroskoobiga vaatlemine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Leht ja fotosüntees
  90 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Klorofülli eraldamine, võimalusel vaatlemine. Valgusallika intensiivsuse seostamine fotosünteesi kiirusega.

 • Bakterid
  Kaheosaline teadustund: 90 + 90 minutit. Esimene osa koosneb bakteritega seotud teooriast, söötme valmistamisest, bakterikülvist. Teine osa koosneb külvatud bakteritest preparaatide valmistamisest, vaatlemisest, lihtsamast määramisest.

 • Koed ja rakkude diferentseerimine
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Mikroskoobi abil loomsete kudede ja eri spetsiifikaga rakkude uurimine.

 • Geoloogia
  180 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Kivimite tekkeprotsessiga tutvumine, kivimite korjamine Haabneeme rannast, kivimite uurimine, määramine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Astronoomia
  90 minuti pikkune teadustund. Päiksesüsteemi planeedid, Päike. Teleskoobi tööpõhimõttega tutvumine, päevane tähevaatlus.
  NB! Saab toimuda vaid pilvitu ilma korral!

 • Elektriõpetus I
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Lihtsa jadaühendusega süsteemi ehitus ja peamiste komponentidega tutvumine.

 • Elektriõpetus II
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Rööpühendusega süsteemi ehitamine. Pinge ja takistuse mõõtmine ja arvutamine süsteemis.

 • Happed ja alused
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Põhjalik labori eeskirjadega tutvumine. Aluse ja happe pH määramine ja neutraliseerimisreaktsiooni läbiviimine praktikas.

 • Metallid
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Metallide omaduste kirjeldamine, katsed metallide ja teiste aineklasside vahel.

 • Biomimikri
  90 minuti pikkune teadustund. Loodusest inspireeritud disainlahendused. Loodusest vormide, mustrite tuvastamine, loodusdisaini rakendamine tootedisainis. Soovi korral võib sisaldada ka õuesõppe komponenti.

 • Mustri loomine orgaanilistest vormidest
  90 minuti pikkune teadustund. Mikroskoopilised, geomeetrilised, orgaanilised vormid. Digitaalse mustri loomine.

 • Loovmõtlemine
  90 minuti pikkune teadustund. Loominguline ja mänguline töötuba, milles areneb enda intuitsioon ja võime näha maailma eri külgedest. Unikaalse mõtlemisoskuse ja “karbist välja” lahenduste leidmine. Disainmõtlemise tähtsus.

 • Mudeldamine
  60 minuti pikkune teadustund. Buckminster fullereeni ideoloogiale põhinev ehituslik töötuba. Geodeetilise kupli ehitamine. Läbitu arendab ruumilist mõtlemist.

 • Parlamentaarne simulatsioon
  135 minuti pikkune mitmetahuline parlamendi tööd simuleeriv rollimäng. Sisaldab teooriakomponenti, rühmatööd, ettekandeid ja arutelu.