II kooliastme teadustunnid

You are here:
 • Valgusmikroskoopia
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Mikroskoobi kasutamise põhimõtted ja reeglid. Ainu- ja hulkraksete organismidega preparaatide valmistamine ja vaatlemine.

 • Filtrimine
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Erinevate filtrite meisterdamine igapäevastest asjadest ja nende tööpõhimõtte mõistmine. Filtrite efektiivsuse katsetamine.

 • Veepuhastusseadmed
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Erinevate filtritest erinevate veepuhastusseadmete
  meisterdamine ja nende tööpõhimõtte mõistmine. Veepuhastusseadmete katsetamine.

 • Läänemere selgrootud organismid
  150 minuti pikkune teadustund Haabneeme rannas ja laboris. Selgrootute elupaikadega
  tutvumine, selgrootute kogumine ja mikroskoobiga vaatlemine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Metsatüübid
  150 minuti pikkune teadustund välitingimustes. Krillimäe maastikukaitsealal taimede ja
  pinnase abil metsatüüpide määramine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Rabataimestik
  180 minuti pikkune teadustund sise- ja välitingimustes. Rabataimedega tutvumine laboris ning
  Soosepa raba külastuskäiguga taimede loodusliku keskkonnaga tutvumine.
  NB! Saab toimuda vaid sademeteta ilma korral!

 • Tähevaatlus
  90 minuti pikkune teadustund sise- ja välistingimustes. Teleskoobi tööpõhimõttega
  tutvumine, Päikese vaatlemine.
  NB! Saab toimuda vaid pilvitu ilma korral!

 • Kehade ujumine
  90 minuti pikkune teadustund laboris. Ujuvuse mõiste selgitus praktiliselt. Erinevate
  tegurite võrdlus, ujuva paadi disainimine ja valmistamine. Erinevate materjalide kasutamine
  ujuva paadi valmistamiseks.

 • Biomimikri
  90 minuti pikkune teadustund. Loodusest inspireeritud disainlahendused. Loodusest
  vormide, mustrite tuvastamine, loodusdisaini rakendamine tootedisainis. Soovi korral võib
  sisaldada ka õuesõppe komponenti.

 • Mustri loomine orgaanilistest vormidest

  90 minuti pikkune teadustund. Mikroskoopilised, geomeetrilised, orgaanilised vormid. Digitaalse mustri loomine.

 • Loovmõtlemine
  90 minuti pikkune teadustund. Loominguline ja mänguline töötuba, milles areneb enda
  intuitsioon ja võime näha maailma eri külgedest. Unikaalse mõtlemisoskuse ja “karbist
  välja” lahenduste leidmine. Disainmõtlemise tähtsus.

 • Mudeldamine
  60 minuti pikkune teadustund. Buckminster fullereeni ideoloogiale põhinev ehituslik
  töötuba. Geodeetilise kupli ehitamine. Läbitu arendab ruumilist mõtlemist.