Jelena Korotõts

You are here:

Jelena on mitmekülgse tarkvaraarendaja ja ärianalüütiku taustaga matemaatikahing. Jelena eesmärk on iga õpilane panna rõõmu tundma arvude maailma mitmekesisuse ja lõputute võimaluste üle.