Anna-Maria Montonen

You are here:

Anna-Marial on tootedisaini kõrgharidus ja on erialaselt töödanud mitmes disainibüroos. Viimastel aastatel on ta laiendanud oma tegevust ka teistesse loovatesse valdkondadesse nagu film, heli, graafika, animatsioon jne. Kui vähegi saab luua ja leiutada, siis on ta kohal ning valmis oma teadmisi ja oskusi teistega jagama.
Viimsi Teaduskoolis pakub ta disaini- ja loovmõtlemise teadustunde ja askeldab makerlabis.