Taisi Metsaviir

You are here:

Taisi on lõpetanud riigiteaduste eriala ja hetkel lõpetamas magistriõpinguid noorsootöö korralduse erialal.
Viimsi Teaduskoolis tegutseb Taisi huvijuhina. 
Lisaks Viimsi Teaduskooli huvijuhi tööle, töötab ta ka põhikoolis ühiskonna õpetajana.