Taisi Metsaviir

You are here:

Taisi on lõpetanud riigiteaduste eriala ja hetkel lõpetamas magistriõpinguid noorsootöö korralduse erialal.
Viimsi Teaduskoolis tegutseb Taisi huvijuhina.